Forside

Gudstjenester og kirkelige handlinger - Opdateret d. 10. juni

Gudstjenester og begravelser

Fra Kristi Himmelfartsdag følger vi nu gudstjenesteplanen, som den er i kirkebladet, og som den er her på hjemmesiden.

Der er nu (pr. 9. juni) kommet nye retningslinjer for hvor meget plads, der skal være ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger skal der være 2m² pr person, og man skal sidde med 2 meters afstand, da sang er en vigtig del af gudstjenesten. Tilhører man samme hustand må man gerne sidde tættere.

Når vi tæller hele det offentligt tilgængelige areal med, så giver det plads til:

  • Ørum kirke: 76 personer
  • Viskum kirke: 56 personer
  • Vejrum kirke: 44 personer

Det betyder, at vi nu har lov til at have flere i kirke, men kravet om 2 meters afstand ved sang gælder fortsat, så jo flere fra samme hustand, jo bedre.

Ved begravelser og bisættelser er det muligt at flere kan være med udenfor kirken og man kan også vælge at holde hele begravelsen eller bisættelsen udendørs. Her gælder der blot et afstandkrav på 2m, med mindre man er fra samme husstand.

Menighedsrådsvalgt

Det offentlige Menighedsmøde, der var annonceret til 29. april blev aflyst, og fristerne for afholdelse af forberende møder til menighedsrådsvalget er udskudt, skal afholdes senest i august. Se om Menighedsrådsvalget.

Konfirmationerne

Konfirmationsforberedelsen for dette hold regner vi som gennemført.

Der er konfirmation:

  • Lørdag d. 6. juni i Vejrum kirke (kl. 10.30)
  • Lørdag d. 13. juni i Ørum kirke
  • Lørdag d. 12. september i Viskum og Vejrum kirker
  • Søndag d. 13. september i Ørum kirke.

Plejehjemsgudstjenester

Indtil videre er gudstjenester på plejehjemmet aflyst.

Kontakt

Man er altid velkommen til at kontakte os. Graverne kan træffes på telefon og præsten kan altid træffes.

Søren Christensen, sognepræst.

Menighedsrådsvalg 2020

Til efteråret er der valg til menighedsrådet for Ørum-Viskum-Vejrum pastorat.

Se mere om det her på siden.

Kirkerne i Ørum-Viskum-Vejrum

 

Nyt kirkeblad

På vej

Kommende arrangementer

Ophavsret: