Begravelse / Bisættelse

Ved livets afslutning tilbydes en højtidelighed i forbindelse med begravelse eller bisættelse.