Højskolesangaftener

Louise Marcussen (Kirkesanger) og Torben Agerkilde (organist) arrangerer i fællesskab Højskolesangaftener. Her synges sange fra højskolesangbogen og noget af baggrunden for nogle af sangene præsenteres.

Vi har nu indkøbt den nye Højskolesangbog, som vi glæder os til at tage i brug!

Mens vi venter på … Højskolesangaftnerne!

I den lange corona-nedlukningsperiode har der heller ikke været holdt Højskolesangaftner. Louise Marcussen har skrevet lidt om nogle af de nye sange i den nye højskolesangbog.

Forårsang uden håb

Stine Pilgaard

1. Hør, vinden sukker bag en hæk
en villavej er øde
og årets første vintergæk
der hvisker om de døde
Min sorg er vred
og uden fred
jeg vakler rundt og råber
forladt blandt verdens tåber.

2. En vibe vender tidligt hjem
i brisen vinker grene
jeg aner ikke helt til hvem,
for natten er alene
Min kærlighed
er fyldt med fred
og kirkeklokken slår
vemodigt som et forår.

3. Jeg padler ganske langsomt væk
i tårernes kanaler
en kvinde klipper nu sin hæk
mens nattergalen galer
Et sidste råb
et håbløst håb
et lys, der stadig kommer
en uundgåelig sommer.

Tekst: Stine Pilgård 2019 Melodi: Anders Greis/ Kristina Holgersen 2019

Forårssang uden håb er en omvendt forårssang

Normalt hylder vi forårets komme med glade tekster om spirende grønt, lys og lune vinde. Denne forårssang er fuld af melankoli og modsætninger. Foråret bebudes af vintergækken, viben og nattergalen, men fortælleren i teksten oplever sorg, vrede og ensomhed. Mon vi ikke alle kender den følelse af at selvom naturen råber til os om at komme ud og nyde foråret, har vi ikke altid lige overskuddet til at komme foråret i møde?

Stine Pilgård skrev oprindelig teksten på melodien til Det dufter lysegrønt af græs, men så skete det at hendes nære veninde blev syg og indlagt på hospice midt i forårets komme. Derfor blev der sat en ny melodi til, som understøtter den melankolske stemning i teksten. Melodien er i mol og på den måde en anelse sørgmodig, men indimellem søger melodien op på lyse toner, som varsler håb midt i mørket.

Jeg oplever det kan være befriende at der også bliver sat ord på svære følelser. Som f.eks ensomhed og sorg. Der er lindring i at andre har sat ord på nogle af de svære ting vi oplever. Det er som om det svære bliver lidt nemmere at bære, når man kan dele det med andre. Og det er netop det vi jo gør når vi synger sammen.

Jeg vil ønske jer god fornøjelse med at læse teksten til og lytte til melodien Forårssang uden håb.

Det lyser koldt i februar

Lyt da til denne vintersang der rummer tanker om længslen efter forår og håbet om en lysere tid krydret med hverdagsbetragtninger om den halvsløje nabo og synet af alle de vinterklædte mennesker med jakkeuld og sjaler, der sjosker rundt i byen sjap og sne.

En af målsætningerne for det udvalg der har valgt sange til Den Nye Højskolesangbog har været at få nye vintersange med. Sange der afsejler det klima vi har nu, hvor der er milde vintre uden megen sne og is samt mange gråvejrsdage med regn og blæst. Nu har vi heldigvis været så heldige at have haft Kong Vinter på besøg i år, men det hører jo efterhånden mere med til undtagelsen end reglen at vi har sne og frost.

Iben Krogsdal har skrevet tekst og Erling Lindgren har komponeret melodien i 2013. Bemærk den meget sangbare melodi som er nem at synge med på.

1. Det lyser koldt i februar
jeg går og trodser frosten
med støvlefór og længsel
efter nyheder i posten
min nabo synes han er sløj
– det er han måske osse
man tærer meget på sig selv
når man skal vintertrodse

2. Hvor er det dog en tabersag
at vintren aldrig vender
vi trænger til lidt mere dag
med lys i begge ender
for skønt man måske flotter sig
og trækker op i huen
er solen stadig koldere
end der er varmt i stuen

3. Jeg tager forskudsmod til mig
og trasker hen ad gaden
hvor sneen endnu slænger sig
som sørgebind i staden
og alle dem jeg hilser på
bag jakkeuld og sjaler
har også fået mer end nok
af deres vinterkvaler

4. Så er der pludslig en der vist
har hørt den første lærke
og når vi mærker efter
kan vi alle sammen mærke
en utvetydig forårssol
en krokusagtig duften
– og er det ikke også
blevet mildere i luften?

5. Jeg stryger hjem og hilser på
min nabo som har blundet
og siger han skal komme ud
og se hvem der har vundet!
Så står vi i den spæde sol
med spinkle karrierer
og deler alt det lyse
mod en forårsdag forærer

God sang fornøjelse og spæde forårshilsner fra Louise Marcussen.

Min nåde er dig nok

Tekst af Simon Grotrian 2017 og melodi af Østen Mikael O

1. Min nåde er dig nok
når Fenrisulven glammer
og Midgårdsormen blir
dit eget slips, der strammer.

2. Min nåde er dig nok
når djævleflokke skræller
forstanden som en snaps
og dommesyner vælder.

3. Min nåde er dig nok
når du i gravens bølge
er skrumpet til skelet
som larverne må dølge.

4. Min nåde er dig nok
når dragen viser tænder
og søjlerne af ild
slår ud, så alting brænder.

5. Min nåde er dig nok
en regn af sorte knive
vil stemple maren ud
og vække dig til live.

6. Min nåde er dig nok
når ingen mere snorker
med hodet på en sten
og ingen djævel forker.

7. Min nåde er dig nok
når hele verden knuses
og kloden falder af
det er hos mig, du huses.

8. Min nåde er dig nok
når salmerne aflirer
et hult halleluja
de nye himle spirer.

9. Min nåde er dig nok
i alle evigheder
du blir mit barn igen
jeg findes, og du leder.

Simon Grotrian er en af de moderne salmedigtere der har fundet vej ind i Den nye Højskolesangbog. ”Min nåde er dig nok” fra 2017 og ”Guds nåde er en vintergæk” fra 2006 er hans 2 salmebidrag til Højskolesangbogen.

Jeg holder utrolig meget af de gamle salmer, og jeg finder en stor tryghed i at synge de salmer som har fulgt mig i mange år. Samtidig mærker jeg også et behov for at nære min tro ved at synge salmer som er skrevet i vores nutid og som bringer nye poetiske billeder, nye melodier og nye perspektiver til troslivet. Simon Grotrian låner titlen til sin salme fra Den Danske Salmebog nummer 523 som hedder ”Min nåde er dig nok”.

Ikke alt nyt er godt nyt, men Simon Grotrians salme er utrolig stærk i sin billedrigdom, og som salmedigter er han utrolig modig. ”Min nåde er dig nok” kan jeg bedst beskrive som en både meget dramatisk men også meget trøsterig salme. Simon Grotrian gør Gud til fortælleren i salmen. Det er Gud der taler til mennesket og fortæller os at vi kan stole på hans nåde.

I vers 1 lyder det Min nåde er dig nok, når Fenris ulven glammer og Midgårdsormen bliver dit eget slips der strammer. At bruge billeder fra den nordiske mytologi til at beskrive hvad nåde er må siges at være et poetisk vovestykke. Fenrisulven og Midgårdsormen er begge sønner af Loke og symboliserer mørkets kræfter og en næsten dommedagsagtig stemning Men vi kender jo alle til at kæmpe med vores egne indre mørke kræfter og her kan vi finde trøst i, at min nåde( Guds nåde) er dig nok.

Han vover også et meget direkte billedsprog når han i vers 3 beskriver hvordan vi i gravens mørke skrumper til skelet, som larverne må dølge(skjule). Samtidig er det også et sprog vi kender fra Kingos salme fra 1674 ”Den klare sol går ned”, hvor det i vers 6 lyder Gak ormesæk og sov, Gud skal i morgen dig, , vække her, men siden der til liv evindelig. Det er et sprog der er til at tage og føle på og hvor vi konfronteres med vores forgængelighed på en meget direkte måde.

Og han går videre i vers 4 og taler om at min nåde er dig nok, når dragen viser tænder og søjlerne af ild slår ud så alting brænder. Som et billede på at vi i livet er spændt ud mellem mørke kræfter der trækker os i den forkerte retning, men at vi netop der må stole på at min nåde er dig nok.

Trøst er der også i vers 7, hvor der står at min nåde er dig nok, når hele verden knuses og kloden falder af, det er hos mig du huses. Et stærkt billede på at når alting ramler omkring os så er Gud nær med sin nåde hos hver enkelt af os.

I sidste vers af salmen(vers 9) bliver han helt blid igen med verset Min nåde er dig nok i alle evigheder du bliver mit barn igen jeg findes og du leder. Det er Gud selv som taler til os som børn af ham og en et løfte om at han er med os i alle evigheder og vi kan være sikre på Guds eksistens og at vores søgen efter ham ikke er forgæves. Jeg findes og du leder.

Ligesom teksten er meget speciel og måske lidt dyster og alvorlig, er melodien af komponisten Østen Mikael Ore det også. Og samtidig er den meget smuk og enkel. Lyt til den via det tilsendte link på youtube. Det er en tekst og melodi som kræver at man åbner sind og sanser og bruger lidt tid på fordybelse for at lade den særlige stemning ramme en.

Der findes en frihed

I november 2020 udkom den 19. Udgave af Højskolesangbogen. Ørum-Viskum-Vejrum sogne har købt sangbøgerne til brug ved kommende arrangementer hvor vi skal synge fællessange. 151 helt nye sange er kommet med af de i alt 601 sange som findes i højskolesangbogen.

Jeg vil gerne have lov at dele nogle af de nye sange med jer, mens vi venter på at vi igen kan synge sammen. Og hvilket bedre sted at starte end med en sang om frihed. “Der findes en frihed” er skrevet i 1992 af Jesper Kallesøe med melodi af Erik sommer til Nørre Nissum seminariums 100- års dag.

I denne tid mærker vi alle at vores frihed er begrænset, men teksten minder os om, at vi kan opleve en frihed, som handler mere om en mere eksistentiel følelse af at være forbundet med sin fortid, kende sig selv og leve i verden med de udfordringer, glæder og sorger der mødes os hver dag. Og den frihed handler ikke så meget om at kunne rejse, holde store fester og være sammen med andre på skole og på job, men mere om at være fri i sit indre.

Når vi igen må mødes, skal vi sammen synge de nye sange og glæde os over melodier og tekster der nærer vores sjæl og opløfter os. Men indtil da må vi øve os hjemme hver for sig.

Lyt til tekst og melodi på YouTube:

Mange styrkende sanghilsner fra kirkesanger Louise Marcussen