Offentligt menighedsmøde

Konfirmandstuen Præstegårdsvej 6, Ørum

Menighedsrådet vil orientere om arbejdet.