Kontakt

Kontaktinformationer til kirkerne og menneskene bag.

Sognepræsten

Søren Christensen
Præstegårdsvej 6
Ørum
8830 Tjele

  • Mail: stc@km.dk
  • Telefon: 86 65 20 28 eller 22 80 35 17

Menighedsrådet

Menighedsrådets officielle mailadresse: 8636@sogn.dk

Formanden

Carsten Dalsgaard Poulsen
Søndermarksvej 6
Ørum
8830 Tjele

Kirkeværger

Ørum kirke

Ejgil Poulsen

  • Telefon: 26 47 10 21

Viskum kirke

Kirsten Bruun Møller

  • Telefon:

Vejrum kirke

Elsa Sundstrup

  • Telefon: 86 65 40 35

Ansatte

Graver, Ørum kirke

Jens Ole Nygaard

Graver, Vejrum kirke

Mette Clausen