Navneændring

Navneændring anmeldes via borger.dk og registreres af personregisterføreren.