Navngivning

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødselen.