Personregistrering

Af historiske grunde er det kirken (ved den kirkebogsførende præst), der står for meget af personregistreringen i Danmark. Det er en opgave, der egentlig løses for Indenrigsministeriet (og kommunerne).

Der er tale om:

  • Fødselsregistrering
  • Navngivning
  • Navneændring
  • Dødsfaldsregistrering / Begravelser

Der er et vist sammenfald med registreringen ved kirkelige handlinger (fx navngivning i forbindelse med dåb), navneændring i forbindelse med vielse, kirkelig handling ved begravelse.