Sogneaftner

Aktivitetsudvalget arrangerer en række sogneaftner, fx foredrag.