Sognebåndsløsning

Det er muligt at løse sognebånd, dvs. at man knytter sig til et andet sogn end der, hvor man bor. Som sognebåndsløser har man ret til kirkelig betjening hos den præst man løser sognebånd til.

Kirkeministeriet skriver om sognebåndsløsning:

»Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at slutte dig til. Anmodningen om at løse sognebånd skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal du give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at du kan slutte dig til en præst, hvis teologiske holdninger du sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at du godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat.

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat. Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og den person, der har fået afslag, kan klage til biskoppen, hvis afgørelse er endelig.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, du har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.«

Kilde: Kirkeministeriet

Sådan gør man

Som beskrevet ovenfor skal man henvende sig til den præst man ønsker at løse sognebånd til. For at kunne registrere sognebåndsløsningen har vi brug for navn, personnummer og adresse, og angivelse af om man ønsker at flytte sin valgret (og valgbarhed) til menighedsrådsvalg. Hvis, der som her, er flere sogne, så skal man også angive hvilket sogn man ønsker sin valgret udøvet i.

Henvendelse kan ske med denne blanket. Sognebåndsløsning

Eller det kan ske digitalt ved at sende en sikker mail, med de nødvendige oplysninger.

Ørum sognViskum sognVejrum sogn

Det sker ...

Kalender af Begivenheder

M man

Ti tirs

O ons

To tors

F fre

L lør

S søn

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

2 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

1 begivenhed,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,