Spørgsmål til menneskesønnen

Kapitel 1-3

Her er nogle spørgsmål om Menneskesønnen 1-3

Navn
Hvad er kristendommens symbol?

Jesus bliver født i

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Familien flygter til

Da Kong Herodes er død, vender familien tilbage til deres egen by, som hedder

Jesus bliver udlært som

Jesus bliver døbt i

Da Jesus bliver døbt,

Efter dåben faster Jesus i

Inden Peter blev discipel var han

En syg mand bliver hejst ned til Jesus. Manden

Jesus er kommet for at

En kvinde søger tilflugt hos Jesus, for farisæerne vil dræbe hende ved

Kvinden er en

Kapitel 4-5

Her er nogle spørgsmål om Menneskesønnen 4-5

Navn
Jesus sammenligner »Ordet« med

Jesus vil fortælle mennesker om

Jesus mætter en kæmpe menneskemængde med

Da alle er mætte, er der masser af brød tilovers. Der er

Da de mange mennesker ser underet vil de

Jesus

Ude på søen går Jesus på vandet. Peter går ud til ham, men er ved at drukne, fordi han

En dag nærmer Jesus og disciplene sig Jesu hjemby. Den hedder

Her fortæller Jesus, at han er

Da byens borgere hører det, bliver de rasende og vil

Dagen efter plukker disciplene aks på en mark. Farisæerne siger, at de ikke må det, fordi det er

Jesus drager op til de hedenske lande. Her møder han en kvinde, som vil have ham til at helbrede sin datter. Jesus

På vej hjem til Kapernaum tænker Peter over, hvorfor så mange mennesker betragtes som urene. Det er fordi

Kapitel 6-7

Her er nogle spørgsmål om Menneskesønnen 6-7

Navn
En uren kvinde rører Jesus. Hun

Jesus kommer i diskussion med farisæerne. Han siger, at han uddriver det onde

De diskuterer også loven. Jesus mener at

Et menneske bliver urent af

Jesus siger, at hans familie er

Disciplene siger, at Jesus er

Jesus siger, at han snart skal drage op til Jerusalem for at

Ifølge Jesus er det vigtigste at

Den, der lever i kærligheden

Jesus går op på et bjerg. Han ser ud som om

På bjerget er han sammen med

På bjerget er der en, der taler til disciplene. Det er

Jesus siger, at døden ikke er det sidste, fordi

Kapitel 8-9

Her er nogle spørgsmål om Menneskesønnen 8-9

Navn
Hvad gør disciplene med de børn, der kommer løbende, når de kommer til en landsby?

Jesus mener, at

Guds rige er åbent for dem, der

En mand bliver overfaldet på vej fra Jerusalem til Jeriko. Han bliver hjulpet af

En mand sidder oppe i et træ og lytter til Jesus. Han hedder

Manden i træet er

Den lille mand i træet bliver så glad, fordi Jesus vil spise sammen med ham, at han

Jesus rider ind i Jerusalem på

I Jerusalem smadrer Jesus boderne på tempelpladsen, fordi han mener, at templet skal være

En kvinde salver Jesus med nardussalve, der er en formue værd. Jesus siger, at

Jesus fortæller om en lillebror, der får udbetalt sin arv og rejser til udlandet. Da han senere vender ludfattig hjem, siger hans far:

Da storebror hører, at lillebror er vendt hjem, bliver han

En af disciplene lusker væk, mens Jesus fortæller, for at forråde ham. Det er

Kapitel 10-12

Her er nogle spørgsmål om Menneskesønnen 10-12

Navn
Jesus brækker brødet over og siger, at det er

Jesus siger, at vinen er

Disciplene skal spise brødet og drikke vinen for at

Jesus siger, at han er

Jesus kalder Gud for sin far og siger, at Gud er

En af disciplene siger, at han aldrig vil svigte Jesus, det er

Jesus bliver korsfæstet. Hvem er det, der vil af med ham?

Det sidste Jesus siger, da han hænger på korset er:

Da Jesus dør, sker der noget med forhænget i templet. Det

Jesus bliver begravet i en gravhule. Den tilhører en rig mand, der hedder

Tre kvinder går ud til graven for at salve Jesus lig. Da de kommer frem er der kun en engel i gravhulen. Han siger at

Disciplene møder Jesus ved Genesaret sø i Galilæa. De genkender Jesus, fordi han hjælper dem med at

Gud vil sende en anden vejleder i stedet for Jesus. Det er

Det sker ...

Kalender af Begivenheder

M man

Ti tirs

O ons

To tors

F fre

L lør

S søn

0 begivenheder,

0 begivenheder,

1 begivenhed,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

1 begivenhed,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

1 begivenhed,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

1 begivenhed,

1 begivenhed,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

0 begivenheder,

Archives