Udvalg

Der er oprettet en del udvalg, der står får særlige opgaver.

Kirke- og præstegårdsudvalg

 • Arndt Pedersen (formand)
 • Kirsten Hansen
 • Anne Lange
 • Vinja Pedersen
 • Kirsten Møller

Renoveringsudvalg (for Ørum kirke)

 • Carsten Dalsgaard Poulsen
 • Søren Christensen
 • Anne Louise F. Hellwing
 • Arndt Pedersen
 • Ejgil Poulsen
 • Bent Ole Frederiksen
 • Vinja Pedersen

Personaleudvalg

 • Anne Louise F. Hellwing (formand)
 • Anette Spure Pedersen
 • Ejgil Poulsen
 • Elsa Sundstrup
 • Søren Christensen

Økonomiudvalg

 • Kirsten Møller (formand)
 • Carsten Dalsgaard Poulsen
 • Vinja Pedersen
 • Søren Christensen

Aktivitetsudvalg

 • Bent Ole Frederiksen (formand)
 • Ejgil Poulsen
 • Laila Hald
 • Mona Jensen
 • Søren Christensen

Gudstjenesteudvalg

 • Søren Christensen
 • Anette Spure Pedersen
 • Vinja Pedersen
 • Bent Ole Frederiksen
 • Anne Louise F. Hellwing

Bladudvalg

 • Laila Hald
 • Elsa Sundstrup
 • Anette Spure Pedersen
 • Rene Larsen

Diakoniudvalg

 • Søren Christensen
 • Anni Lange
 • Mona Jensen

FDF-repræsentanter

 • Mona Jensen (Ørum)
 • Anni Lange (Vejrum)