Menighedsrådsvalg 2020

Der er valg til menighedsrådet i efteråret 2020.

Menighedsrådet bliver valgt på en valgforsamling, hvor kandidater bliver opstillet og valgt. Menighedsrådet afholder orienteringsmøder i Vejrumbro (for Viskum og Vejrum sogne) og i Ørum (for Ørum sogn). Disse møder og valgforsamlingen er offentlige, hvor alle er velkomne.

Orienteringsmøde

  • Viskum / Vejrum: 17. august kl. 19.30 og Ørum: 20. august kl. 19.30.
  • Sognets menighedsråd fortæller, hvad de har udført i deres valgperiode de sidste fire år, og fortæller om de opgaver, der skal løses i de kommende år.
  • Orientering om, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  • Orientering om datoer og regler for valgforsamlingen.

Valgforsamling den 15. september klokken 1930 i Tjelecenteret

På valgforsamlingen kommer der:

  • Præsentation af kandidater
  • Debat
  • Valg af medlemmer til menighedsrådet ved skriftlig afstemning.